Tượng Phật 3 Không

Tượng Phật 3 Không Gỗ Xá Xị Đẹp

Chi tiết

Tượng phật 3 không gỗ xá xị - ý nghĩa cuộc sống Hít vào tâm tĩnh lặng.

Thở ra miệng mĩm cười. Bớt Nghe, bớt Nói, bớt Nhìn. Bớt Si, bớt Giận, bớt Tham. Để tâm thanh tịnh bình an cho mình.

Hình ảnh tượng phật 3 không độc đáo trong nghệ thuật là hình ảnh trong nghệ thuật tạo hình, là chủ đề quen thuộc trong văn học nghệ thuật, hội họa do đó có nhiều tác phẩm điêu khắc tượng phật hoặc tượng các vị phật. Người xưa đã hình tượng hóa trở thành một vấn đề tấm linh linh thiêng hóa thân vào đời sống tam linh với đa dạng nghệ thuật văn hóa sinh động.

GỖ MỸ NGHỆ NHẤT HƯNG

Địa chỉ: 10/6 Võ Thị Thừa, Kp.3, P.An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM

Hotline: 0914 950 959